O službama:

Svaki čovek treba da ima jednu crkvu kao dom. Vi treba da imate jedno mesto, ne upravo da tumarate od mesta do mesta, već da imate negde gde idete u crkvu i zovete to vašom crkvom, negde gde plaćate vaš desetak, i negde gde pomažete podržavanje tog cilja. Učinite vaš izbor, ali onda nikad se ne otuđujte od drugog čoveka zato što on ne pripada vašoj grupi.
William Marrion Branham - Razlikovanje duhova (60-0308)

Hrišćanski Kamp 2018

2018.08.24 Pomazanje orla da se čine veća dela David Mayeur
2018.08.24 Klicanje zemlje pod Otkupljenjem Chad Lamb
2018.08.23 Dovršavanje Knjige Chad Lamb
2018.08.23 Sveže Otkrivenje Benjamin Seabolt
2018.08.22 Jubilejna truba Chad Lamb
2018.08.22 Knjiga vlasništva pripada nama David Mayeur
2018.08.21 Moj pravi identitet David Mayeur
2018.08.21 Drvo života Chad Lamb
2018.08.20 Odlučan sam da primim od Boga David Mayeur
2018.08.20 Telo od njegovog tela Chad Lamb

Arhiva 2018

2018.10.07 Sudionici Božanske prirode 2. deo JT
2018.09.30 Sudionici Božanske prirode 1. deo JT
2018.09.23 Ne svojom snagom 2. deo JT
2018.09.16 Ne svojom snagom 1. deo JT
2018.09.09 Izaći iz zone udobnosti JT
2018.09.02 Uzmi svoj plašt AT
2018.08.26 Videti plan Božji JT
2018.07.29 Ne boj se, malo stado JT
2018.07.22 Žeđ JT
2018.07.15 Test zbog ljubomore JT
2018.07.01 Večno ujedinjeni JT
2018.06.24 Tajna Božje milosti 3. deo JT
2018.06.17 Tajna Božje milosti 2. deo JT
2018.06.10 Tajna Božje milosti 1. deo JT
2018.06.03 Otkrivenje oslobađa PP
2018.05.27 Streaming propovedi AT
2018.07.29 Ne boj se, malo stado JT
2018.05.20 Žeđ JT
2018.07.15 Stajati mirno pred Bogom JT
2018.05.06 Nemeniaci sa Boh s nemeniacimi sa cestami JT
2018.04.29 Nesporazum oko Božje prirode JT
2018.04.22 Otkrivena budućnost sadrži inspiraciju za danas JT
2018.04.08 Spori u srcu DM
2018.03.25 Prepoznavanje pravog Sina Božjeg JT
2018.03.18 Držati u svom srcu rečeno JT
2018.03.11 Tu smo da izaberemo život JT
2018.03.04 Šta je ubedilo Mojsija? JT
2018.02.25 Atmosfera i njen uticaj JT
2018.02.18 Davidova družina JT
2018.02.11 Sila predodređenja JT
2018.02.04 Služba Sedmog Anđela u našim životima JT
2018.01.21 Hodati u tajni njegove volje #3 JT
2018.01.14 Hodati u tajni njegove volje #2 JT
2018.01.07 Hodati u tajni njegove volje #1 JT