O nama

Dobrodošli na novi vebsajt crkve u Kovačici koji predstavlja nedenominacijsku i nezavisnu grupu iskrenih hrišćana usmerenih na proučavanje Biblije, Božije reči, koja nam otkriva Gospoda Isusa Hrista - istog juče, i danas, i zauvek. (Heb. 13:8)

Novosti & obaveštenja

Prenos propovedi uživo...

• Stream

Da li ste čuli
za Williama Branhama?

Da li ste čuli za Williama Branhama, i milione isceljenih na hrišćanskim skupovima sa preko 300 000 ljudi, hiljade uvek tačnih vizija i proročanstava. Podizanje mrtvih. Bog je upotrebio Williama Branhama...

Pročitaj više

Gde ćeš provesti večnost?

Dolazi dan za svakog od nas, bilo da ste hrišćanin ili ne, kada ćemo saznati šta se nalazi iza zavese vremena. Biblija nekima obećava večni život a nekima osudu...

Pročitaj više

Ispravno vodeno krštenje

Da li su apostoli bili neposlušni Isusovim rečima da idu i krštavaju u ime Oca, i Sina i Svetoga Duha, kada su ljude krštavali u ime Gospoda Isusa Hrista? Koje od ta dva je ispravno Biblijsko krštenje, i da li ste vi kršteni ispravno prema Svetom Pismu?

Prvi greh

Da li stvarno misliš da su sve bolesti, svi grehovi i ratovi došli na svet zbog jedne jabuke? Da li je to stvarno bio gmizavac koji je prevario Evu?

Pročitaj više

Besplatne knjige

Knjiga

Otkrivenje Sedam Crkvenih doba

Knjiga "Otkrivenje Sedam Crkvenih Doba" sadrži objašnjenje o prva tri poglavlja iz Otkrivenja Jovanovog - poslednje knjige Biblije . Objašnjeno je, kako su se izgubile Biblijske istine i svetlo koje je imala rana Crkva i apostoli na početku, kada je crkva počela i šta se sve dogodilo tokom istorije kroz Sedam Crkvenih Doba. Kroz mnoge istorijske činjenice i dokaza je potkrepljeno kako je svako crkveno doba od Efeza do Laodikeje imalo svog glasnika. Svaki od njih je imao određenu meru svetla poznanja o Pismu u svome danu tako da je na kraju u poslednjem, Laodikejskom crkvenom dobu, Bog obnovio sve istine i obećanja preko za to određenog proroka. U knjizi su takođe objašnjene doktrine kao što su: prvi greh, predodređenje, ispravno vodeno biblijsko krštenje i božanstvo.

Knjiga

Otkrivenje Sedam Pečata

Brat Branham se vratio u Jeffersonville, Indijanu, gde je, dok je čekao na Boga, tokom sedam dana, Glas Božji govorio sa njim na poseban način preko vatrenog stuba. Taj glas je otkrivao tačno one istine i tajne koje su bile zapečaćene u Otkrivenju od 5. do 8. poglavlja. Te božanski potvrđene istine su bile toliko jednostavne a ipak u suprotnosti svakom dotadašnjem učenju i verovanju svih teologa i učitelja Svetog Pisma. Čak je i brat Branham ranije o tim biblijskim stihovima imao drugačije razumevanje. Ipak, to što mu je Bog otkrio, pokazalo se, da je bilo potpuno u skladu sa ostatkom Reči Božje. Dok je brat Branham propovedao sedam uzastopnih noći o tim pečatima (17.-24. marta 1963 godine) njegove propovedi su bile snimljene. Sve se to dogodilo da bi se ispunilo Pismo u našem danu koje govori: "Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, onda će se završiti tajna Božija, kao što javi svojim slugama prorocima." (Okt. 10:7)


Knjiga

Borba uma

Odabrani citati iz propovedi Williama M. Branhama o borbi koja sa odvija u našem umu.

Knjiga

Odgovori na pitanja omladine

Brošura sa odgovorima na pitanja koja su postavili mladi vernici bratu Billy Paul Branhamu. Izvor: Youtube video na engleskom.

Knjiga

Poziv na molitvu

Odabrani citati iz propovedi Williama M. Branhama na temu molitve i molitvenog života.