Hrišćanska Muzika

O, pevajte GOSPODU pesmu novu: pevaj GOSPODU sva zemljo! Pevajte GOSPODU, blagosiljajte ime njegovo; objavljujte iz dana u dan spasenje njegovo. Naveštavajte među poganima slavu njegovu, čudesa posred sveg naroda. Jer velik je GOSPOD i hvale predostojan: treba ga se bojati više od svih bogova. Psalam 96:1-4

Na ovoj stranici možete naći Hrišćanske pesme u mp3 formatu od brata Pavela Filke. Pesme možete odslušati na sajtu ili ih besplatno preuzeti na vaš uređaj.

Pisano je Bože i ja stojim na tom

Daj mi Isusa Play Download
Domu svom idem domu svom Play Download
Isus dostojan slave Play Download
Isus Hrist je Gospod Play Download
Ja podižem pogled svoj Play Download
Ja te volim Isuse Play Download
Jedan razgovor sa Hristom Play Download
K tebi bliže Gospode Play Download
Kad se dvoje ili troje skupe u Božje ime Play Download
Ljubim Bože tvoj dom Play Download
Neka bude mi sve sto je po Reci Play Download
Od kad pruži ruku dole k meni Play Download
Pisano je Bože i ja stojim na tom Play Download
Tada čuh orla krik Play Download
Taj Lav iz Jude Play Download
Takni narod svoj Bože Play Download
Ti zoveš me ja čujem Te Play Download
Vatrom sa Neba ispuni nas Play Download
Živi Gospod moj u dubini srca mog Play Download
Up